Vijesti

Realizacija „Kursa građevinske službe“ na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina


Na lokaciji „Božan Šimović“ Čapljina, realizovan je „Kurs građevinske službe“ u organizaciji KL u periodu od 06.03. do 17. marta 2023.godine. Kurs je pohađalo 12 polaznika iz jedinica Komande logistike i 2 polaznika iz OK OS BiH.

Oficir za CVS i odnose sa javnošću Komande logistike je u ime Komandanta komande logistike čestitao polaznicima uspješno završen kurs i postignute rezultate na završnom testu, te zaželio uspješan rad i istima uručio sertifikate o završenom kursu i zahvalio se Komandantu i starešinama 4.bLP na uspješnoj organizaciji i realizaciji kursa. Cilj kursa je bio obuka oficira i podoficira građevinske službe u vještinama koje su potrebne za pripremu, planiranje i realizaciju zadataka u sistemu građevinske službe OS BiH.

7 FOTO GALERIJA