Vijesti

Komandantski pregled u GLB


Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg sa starešinama štaba Komande logistike boravio je u GLB na lokaciji „Butile“ u Sarajevu dana 22. marta 2023. godine u vremenu 10,00 - 14,00 časova radi izvršenja komandantskog pregleda.

Poslije predaje raporta komandantu Komande logistike i prijema ekipe starešina iz sastava štaba i uvodnog brifinga, starešine štaba su po svojim elementima izvršile kontrolu stanja u jedinici. Na završnom brifingu komandant Komande logistike je prezentovao prisutnima nađeno stanje i dao smjernice za budući rad. Komandant GLB brigadir Boris Perišić se zahvalio komandantu Komande logistike i starešinama štaba na ukazanim smjernicama radi olakšanja budućeg rada.

16 FOTO GALERIJA