Vijesti

Realizacija tehničkih pregleda/inspekcija neperspektivnog teškog naoružanja, viška perspektivnog teškog naoružanja i borbenih vozila


Na lokacijima OS BiH u kojima je smješteno naoružanje koje je predmet tehničkog pregleda/inspekcije u toku je realizacija tehničog pregleda/inspekcije neperspektivnog teškog naoružanja, viška perspektivnog teškog naoružanja i viška borbenih oklopnih sredstava u okviru realizacije prvog koraka 3.faze Master plana.

Tehničkim pregledom/inspekcijom utvrđuje se stvarno kvalitativno i kvantitativno stanje navedenog naoružanja i borbenih vozila koji su smješteni na 26 vojnih lokacija OS BiH. Izvršenje tehničkog pregleda/inspekcije realizuju Timovi za tehnički pregled/inspekciju teškog neperspektivnog naoružanja, viška perspektivnog teškog naoružanja i viška borbenih oklopnih vozila iz sastava Komande logistike. Navedeni Timovi će angažovati stručne osobe i posade za naoružanje i posade za oklopna borbena sredstva za realizaciju tehničkog pregleda/inspekcije iz sastava OK OS BiH. U sastavu timova za realizaciju tehničkog pregleda/ inspekcije nalaze se pripadnici EUFOR-a.

10 FOTO GALERIJA