Vijesti

Realizacija „Kurs intendantske službe“


Na lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo, realizovan je „Kurs intendantske službe“ u organizaciji KL u periodu od 03. do 14. aprila 2023.godine.

Kurs je pohađalo 11 polaznika iz jedinica Komande logistike i 5 polaznika iz jedinica OK OS BiH. Načelnik štaba Komande logistike pukovnik Darko Jelić je u ime Komandanta komande logistike čestitao polaznicima uspješno završen kurs i postignute rezultate na završnom testu, te zaželio uspješan rad i istima uručio sertifikate o završenom kursu i zahvalio se Komandantu i stariješinama 8.bLP na uspješnoj organizaciji i realizaciji kursa. Cilj kursa je bio obuka oficira i podoficira intendantske službe u vještinama koje su potrebne za pripremu, planiranje i realizaciju zadataka u sistemu intendantske službe OS BiH.

4 FOTO GALERIJA