Vijesti

Realizacija „Osnovni kurs logistike“ na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Na lokaciji ,,Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, 15. maja počeo je „Osnovni kurs logistike“ u organizaciji KL u periodu od 15.05. do 26.05.2023.godine.

Kurs pohađa 10 polaznika iz KL, 1 polaznik iz KP OS BiH i 7 polaznika iz OK OS BiH. Za direktora/voditelja kursa određen je pukovnik Erdin Begić, PNŠ za logistiku Komande logistike. Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg zvanično je otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj kursa, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Cilj kursa je obuka oficira u vještinama koje su potrebne za uspješno izvršavanje logističkih planova i operacija. Nakon završenog kursa polaznicima kursa uručit će se certifikati, o završenom kursu, od strane Komandanta komande logistike.

5 FOTO GALERIJA