Vijesti

Realizacija „Kurs rukovaoca materijanih sredstava“ na lokaciji kasarne „Butile“ Sarajevo


Na lokaciji ,,Butile“ Sarajevo, realizovan je „Kurs rukovaoca materijalnih sredstava“ u organizaciji KL u periodu od 08.05. do 19.05.2023.godine. Kurs su pohađala 22 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH.

Komandant Komande logistike   brigadir Ernes Heleg zvanično je  otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj kursa, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja. Cilj  kursa je  obuka rukovaoca materijalnih sredstava  u obnavljanju i usvajanju znanja koja proističu iz propisanih pravila i procedura oblasti materijalno- finansijskog poslovanja potrebnog za nesmetan i siguran rad prilikom obavljanja dužnosti iz domena rukovanja sa MS svih klasa (I-IX) u skladištima OS BiH. Komandant GLB brigadir Boris Perišić je polaznicima kursa uručio certifikate o uspješno završenom „Kursu rukovaoca materijalnih sredstava“.

8 FOTO GALERIJA