Vijesti

Primopredaja dužnosti Komandanta 8.bataljona logističke podrške

Na lokaciji kasarne „Rajlovac“ u Sarajevu, 17. maja 2023.godine, svečanim postrojavanjem pripadnika 8.bataljona logističke podrške i komande logistike uz prisustvo komandanta Komande logistike OS BiH brigadira Ernesa Helega, izvršena je primopredaja  dužnosti komandanta 8.bataljona logističke podrške KL OS BiH između pukovnika Edina Čajića i novoimenovanog komandanta majora Elvira Suljića. Nakon predaje raporta, izvršeno je potpisivanje Zapisnika o primopredaji dužnosti Komandanta 8. bataljona logističke podrške  KL OS BiH , čime je major Elvir Suljić i zvanično preuzeo dužnost komandanta 8. bataljona logističke podrške. Komandant komande logistike brigadir Ernes Heleg je novoimenovanom komandantu 8.bLP majoru Suljiću čestitao  na preuzetoj dužnosti te izrazio očekivanja da će i u narednom periodu ova jedinica uspješno realizovati sve postavljene zadatke.

7 FOTO GALERIJA