Vijesti

Realizacija kursa „Logistic Operational Planning Process“ od NATO MTT


Na lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo u 8.bLP a u organizaciji Komande logistike realizovan je kurs „Logistic Operational Planning Process“ od NATO MTT u periodu od 22. do 26.maja 2023. godine.

Kurs je dana 22. maja 2023. godine svečano otvorio brigadir Ernes Heleg komandant komande logistike koji je i direktor kursa. Prisutnima su se na otvaranju kursa obratili brigadir Elvedin Mulagić načelnik odjeljenja za logistiku iz OK OS BiH i major Elvir Suljić komandant 8.bLP. Prisutnim polaznicima kursa predstavili su se članovi mobilnog trening tima koji su instruktori na navedenom kursu. Poslije toga polaznici kursa su se predstavili instruktorima. Dana 26. maja 2023. godine polaznicima kursa Logistic Operational Planning Process“ svečano je uručio sertifikate o uspješno završenom kursu direktor kursa brigadir Ernes Heleg koji je i zatvorio kurs. Dodjeli sertifikata i zatvaranju kursa prisustvovao je brigadir Elvedin Mulagić načelnik odelenja za logistiku iz OK OS BiH.

9 FOTO GALERIJA