Vijesti

Realizacija vježbe „TRENUTNI ODGOVOR 23“


Sa lokacija i iz jedinica OS BiH u nadležnosti Komande logistike dana 28. maja 2023. godine izvršeno je marševanje pripadnika Komande logistike koji učestvuju u realizaciji vježbe održivosti operativnih sposobnosti Bataljonske grupe lake pješadije OS BiH – (BGLP OS BiH) „Trenutni odgovor 23“ na lokaciju kasarne „Mika Bosnić“ Manjača.

Dana 29. maja 2023. godine na lokaciji „Mika Bosnić“ Manjača realizovano je svečano postrojavanje BGLP u čijem sastavu je MLč iz sastava Komande logistike. Komandant BGLP je predao raport Načelniku ZŠ OS BiH generalpukovniku Senadu Mašoviću koji se obratio pripadnicima BGLP i ukazao na značaj uspješne realizacije vježbe nakon čega je izvšena smotra naoružanja, tehnike i radnog i boravišnog prostora jedinica koje učestvuju u vježbi. Nakon završene smotre vježba „TRENUTNI ODGOVOR 23“ je zvanično počela.

Pripadnici Komande logistike raspoređeni u Mješovitu logističku četu u sastavu Bataljonske grupe lake pješadije i u realnu logističku podršku Direktorijata i komandu BGLP, kao i pridodata tehnika iz jedinica Komande logistike daju puni doprinos uspješnoj realizaciji vježbe. Vježba „TRENUTNI ODGOVOR 23“ realizuje se do 02. juna 2023. godine.

10 FOTO GALERIJA