Vijesti

Učešće predstavnika MO i OS BiH na godišnjoj konferenciji NTCC


U Pragu, Republika Češka u periodu od 05. - 07.06.2023.godine održana je godišnja konferencija National Territorial Commanders Committee (NTCC) uz učešće 52 predstavnika iz 22 zemlje članice, na kojem su kao predstavnici MO i OS BiH učestvovali brigadir Ernes Heleg, komandant Komande logistike OS BiH i pukovnik Mensur Hadžić-viši stručni saradnik za održavanje MO BiH.

Komitet NTCC se sastaje jednom godišnje na godišnjim konferencijama na kojima oružane snage predstavljaju komandanti logistike iz zemalja članica. Narednih godinu dana, NTCC-ijem predsjedava predstavnik Danske, a poslove generalnog sekretara NTCC obavljati će predstavnik Češke Republike.

Članstvo u NTCC-u između ostalog, značajno za OS BiH u pružanju podrške jedinicama oružanih snaga zemalja članica NATO, EU i partnerskih zemalja prilikom prolaska ili boravka na teritoriji BiH, a istovremeno će olakšati i pojednostaviti planiranje i izvođenje kretanja i podrške jednicama OS BiH van granica BiH prilikom učešća u međunarodnim vježabama ili operacijama podrške miru.

Na marginama ovogodišnje konferencije, predstavanici MO i OS BiH održali su veći broj bilateralnih razgovora u vezi razmjene iskustava u oblasti HNS, a posebno koristan razgovor bio je sa komandanticom 21.komande za terensku podršku oružanih snaga SAD u Evropi generalicom Williams Wanda Nadine.

6 FOTO GALERIJA