Vijesti

Realizacija „Osnovni kurs o MiMES“


Na lokaciji LSM „Krupa“ Hadžići, u organizaciji KOiD, u periodu od 22.05. do 02.06. 2023.godine realizovan je praktični dio „Osnovni kurs o municiji“.

Cilj kursa je usvajanje znanja potrebnih za nesmetan i siguran rad lica koja obavljaju dužnosti iz domena rukovanja sa MiMES-om u skladištima OS BiH, te upoznavanje sa procedurama i zadacima na rukovanju sa MiMES-a. Pored teoretske nastave realizovane na lokaciji Travnik, polaznici su imali veoma kvalitetnu praktičnu obuku na LSM Krupa u Hadžićima iz oblasti skladištenja MiMES-a. Kurs je uspješno završilo 7 polaznika iz Komande logistike i 3 polaznika iz OK OS BiH. Istima su uručeni certifikati o uspješno završenom kursu.

10 FOTO GALERIJA