Vijesti

Posjeta delegacije Republike Kirgistan lokacijama za održavanje, uništavanje i skladištenje NVO i MiMES-a


Delegacija Republike Kirgistan na čelu sa pukovnikom Ergeshbai Paizillaev šefom direktorijata za municiju Ministarstva odbrane Republike Kirgistan i predstavnici Programskog ureda OSCE-a u Biškeku, OSCE Beč i Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, te EUFOR-a, 19.juna 2023.godine posjetila je LSM „Krupa“ - Hadžići i LSN „ Teufik Buza“ – Visoko, a 20.juna 2023.godine kasarnu „3. maj“ – Doboj.

Cilj posjete je bio da zvaničnici Republike Kirgistan i predstavnici Programskog ureda OSCE-a u Biškeku, OSCE Beč i Misije OSCE u BiH tokom posjete lokacijama naoružanja i municije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine sagledaju aktivnosti koje su bile obuhvaćene projektima međunarodnih organizacija SECUP BiH i SAFE UP BiH, te se upoznaju sa primjerima dobrih  praksi,  pozitivnih  iskustava skladištenja naoružanja i municije, upravljanja zalihama i načinima delaboracije i uništenja.

Delegaciju na lokacijama LSM „Krupa“ - Hadžići i LSN „Teufik Buza“ – Visoko su prihvatili Upravnici/Zamjenik Upravnika lokacija sa saradnicima na lokacijama. Delegaciju na lokaciji „3 maj“ – Doboj su prihvatili Načelnik štaba komande logistike pukovnik Darko Jelić, Upravnik RzOiU MiMES-a pukovnik Slaviša Matić, pukovnik Bojan Bosiljčić i major Goran Pandžić. Informativni brifing o lokaciji i misiji jedinice održao je pukovnik Slaviša Matić Upravnik RzOiU MiMES-a.

Nakon brifinga delegacija je obišla skladište uzoraka pogonskih goriva i tehničku zonu gde su upoznati sa procesom demilitarizacije MiMES. Nakon obilaska skladišta, delegacija je obišla Laboratoriju za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva, sa zadacima koji se realizuju prisutne je upoznao kapetan Namir Halilović, šef laboratorije.

10 FOTO GALERIJA