Vijesti

Kurs saobraćajne službe

U periodu 05. juna do 16 juna 2023. godine na lokaciji „Butile“ Sarajevo u organizaciji GLB/KL realizovan je „Kurs saobraćajne službe“ za pripadnike OS BiH koji na svojim formacijskim mjestima obavljaju poslove saobraćajne službe. Cilj kursa je obuka polaznika kursa u vještinama koje su potrebne za uspješnu pripremu, planiranje i realizaciju zadataka u sistemu saobraćajne službe OS BiH. Kurs je pohađalo 15 pripadnika iz jedinica Komande logistike i 6 pripadnika iz jedinica OK OS BiH. Najbolji polaznici kursa su bili potporučnik Marin Raič iz 4.bLP i potporučnik Marina Josić iz GLB. Sertifikate o uspješno završenom kursu polaznicima su uručili komandant GLB brigadir Boris Perišić i direktor kursa kapetan Saša Đogatović iz CKK/KL.

8 FOTO GALERIJA