Vijesti

Realizacija KTP MiMES na LSM „Kula“ Mrkonjić Grad

Na LSM „Kula“ Mrkonjić Grad, u nadležnosti GLB/KL u perodu 3. jul do 20. oktobar 2023. godine, realizuje se KTP MiMES. KTP se vrši nad svim sredstvima koja se nalaze u skladištima LSM „Kula“ Mrkonjić Grad. Inspekciju vrše pripadnici (inspektori) iz sastava LSM “Kula“/GLB/KL: svIk petrović Dragan, stv Knežić Duško, stv Rajko Novaković i stv Milutin Željko. Pripadnici 1.pb/6.pbr pridodati su za manipulativne radove tokom realizacije KTP MiMES. Iz sastava GLB je sanitetski tim koji podržava realizaciju KTP MiMES.

8 FOTO GALERIJA