Vijesti

Posjete predstavnika Ambasade SAD Komandi logistike


Dana 29. i 30. avgusta 2023. godine lokacije LSN „Rabić“ Derventa i LSM „Grabež“ Bihać u nadležnosti GLB posjetili su predstavnici Ureda atašea Ambasade SAD.

Ispred Komande logistike dočeku delegacije prisustvovao brigadir Vladimir Latinović. Informativni brifing je održao komandant lokacije poručnik Pero Simeunović i isti je sa delegacijom obišao lokaciju. Obišli su objekat za smještaj naoružanja i objekat u kojem je smješten sastav straže.

Dana 30. avgusta 2023. godine predstavnici Ureda atašea Ambasade SAD posjetili su LSM „Grabež“ Bihać u vremenu 12,55 do 15,00 časova. Ispred Komande logistike dočeku delegacije prisustvovali brigadir Bekir Novkinić i pukovnik Darko Jelić.

Informativni brifing je održao komandant lokacije OR7 Fadil Ramić i isti je sa delegacijom obišao lokaciju.

Cilj posjete je upoznavanje sa infrastrukturnim stanjem lokacija i stanjem sredstava vezano za mjere sigurnosti.

7 FOTO GALERIJA