Vijesti

Realizacija kvartalnog koordinacijskog sastanka na nivou KL, brigada OK OS BiH i jedinica KP OS BiH


Dana 05. septembra 2023. godine u prostorijama Komande logistike održan je kvartalno koordinacijski sastanak Komande logistike i jedinica direktne logističke podrške sa jedinicama KP OS BiH i OK OS BiH.

Cilj sastanka je održavanje kvartalne kordinacije sa brigadama OK OS BiH i jedinicama KP OS BiH, vezano za realizaciju zadataka shodno konceptu logističke podrške, sticanje preduslova za što veći postotak realizacije plana nabavke i hitnih nabavki kao i podrška realizaciji VVO DO 23-6/5 i međunarodnoj vježbi Vigorous Warrior 24.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ZŠ OS BiH, OK OS BiH, KP OS BiH i Komande logistike.

5 FOTO GALERIJA