Vijesti

Osnovni kurs za LOGREP korisnike i operatere 23-2 na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Osnovni kurs za LOGREP korisnike i operatere 23-2 počeo je 25.09.2023. godine, u organizaciji CKK/KL, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju.

Kurs pohađa 15 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH u periodu od 25.09. do 29.09.2023. godine. Komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg, zvanično je otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korištenju LOGFAS softverskih alata u komandi i jedinicama OS BiH, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja. Cilj ovog kursa je obuka logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno, njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilju podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uključuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške kako na nacionalnom nivou, tako i u NATO vježbama i operacijama. Nakon završenog kursa, polaznicima kursa uručit će se certifikati sa kvalifikacijom „LOGREP operater“.

5 FOTO GALERIJA