Vijesti

Realizacije M2M događaja „BIHSPP2300115ICE - Role-1 Field MEDEVAC & Med Leadership“ na lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo


Na lokaciji kasarne „Rajlovac“ Sarajevo u vremenskom periodu od 18.09. do 22.09.2023. godine organizovan je i realizovan M2M događaja „BIHSPP2300115ICE - Role-1 Field MEDEVAC & Med Leadership“.

Navedeni događaj realizovala je Kancelarija ODC ambasade SAD u Bosni i Hercegovini i instruktori Nacionalne garde „Maryland“ i USAF. Cilj događaja je bio sticanje novih i obnavljanje ranije stečenih znanja po NATO standardima u organizaciji rada sanitetskog voda i medicinskih timova prilikom evakuaciji i zbrinjavanju povređenih i oboljelih lica na nivou „ROLE“ 1. Zadnji dan praktičnog uvježbavanja realizovane su zadaci zbrinjavanja većeg broja povređenih u različitim situacijama „MASCAL“, tretman pacijenata u ambulantnoj stanici (privremenoj/terenskoj) i njihova evakuacija na viši nivo zbrinjavanja, gdje su pripadnici KL pokazali zavidan nivo sposobnosti i motivacije prilikom realizacije ove aktivnosti na M2M događaju. Na događaju su prisustvovali pripadnici OS BiH, instruktori Nacionalne garde „Maryland“ i „USAF“. Na obuci je prisustvovalo 18 polaznika Komande logistike. U završnom obraćanju na zatvaranju M2M događaja, Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg istakao je značaj i važnost medicinske obuke koju su prošli pripadnici OS BiH, naročito u culju postizanja visokog stepena osposobljenosti pripadnika sanitetskog (deklarisanog) voda iz sastava KL za zadatke koji nas očekuju u narednom periodu (vježba „Vigorous Worrior“ i dr.) Nakon uspješno završene obuke, polaznicima su uručeni certifikati.

6 FOTO GALERIJA