Vijesti

REALIZACIJA KURSA „LOGFAS ZA ŠTABNE OFICIRE I PODOFICIRE 23-2“


Na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, u vremenskom periodu od 02.10.2023. do 06.10.2023. godine, u organizaciji Centra za kontrolu kretanja u Komandi Logistike, realizuje se „LOGFAS kurs za štabne oficire i podoficire“ 23-2.

Kurs pohađa 12 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. Kurs se realizuje u potpuno opremljenom LOGFAS kabinetu, pri čemu su polaznicima omogućene savremene metode prezentacija, instrukcija, praktičnog rada i rješavanja zadataka (vježbi) na računarima. Načelnik štaba Komande logistike pukovnik Darko Jelić je zvanično otvorio kurs pri čemu je polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korišćenju  LOGFAS softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH, te svim polaznicima u ime komandanta i u svoje lično ime zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.Kurs ima za cilj obuku pripadnika OS BiH u korištenju LOGFAS  softverskog paketa, odnosno njegovog osnovnog dijela, a u cilju podrške u radu pripadnika OS BiH u organizovanju, kontroli i analiziranju podataka i potreba komandi i jedinica što uključuje i potrebe u planiranju, koordinaciji, analizi i realizaciji logističke podrške u konkretnim uslovima.Nakon uspješno završenog kursa, polaznici kursa dobijaju certifikat o uspješno završenom kursu i sticanju kvalifikacije „LOGFAS korisnik“.

6 FOTO GALERIJA