Vijesti

Instalacija Sistema za praćenje podataka na lokacijama OS BiH


U periodu od 25. do 29. septembra 2023. godine Ekspertni tim Švicarske u organizaciji Komande EUFOR-a u sklopu naučnog projekta kao dijela Master plana boravio je na lokacijama u nadležnosti GLB/KL: LSM „Krupa“ Hadžići, LSM „Kula“ Mrkonjić Grad, LSM „Gabela“ Čapljina i RzOiU MiMES Doboj.

Cilj realizacije projekta je instaliranje sistema za praćenje podataka (Data Logger System) kao i obuka personala na lokacijama od strane stručnjaka iz Švajcarske na navedenim lokacijama. Automatski Data Logger System, koji je instaliran na tri odabrane LSM i RzOiU MiMES Doboj je sistem koji omogućuje da se prikupljeni podaci o temperaturi i vlažnosti sa LSM dostavljaju u RzOiU MiMES Doboj na analizu.

3 FOTO GALERIJA