Vijesti

Realizacija sporazuma između MO BiH i kompanije ASFAT o nabavci MS klase IX i popravci oklopnh sredstava OS BiH


U periodu 11. septembra do 18. oktobra 2023. godine na lokaciji „VB Aerodrom Dubrave“ Živinice realizovan je prijem doniranih MS klase IX za popravku oklopnih sredstava OS BiH i realizuje se popravka oklopnih sredstava OS BiH ( OT M113 i tenkova M60 ).

Realizaciju opravke oklopnih sredstava OS BiH realizuju predstavnici firme „ASFAT“ iz Republike Turske i stručna lica iz jedinica Komande logistike.

U sklopu opravke oklopnih sredstava OS BiH realizuje se i doobuka stručnih lica iz jedinica Komande logistike radi uspješne opravke i održavanja oklopnih sredstava OS BiH. 

10 FOTO GALERIJA