Vijesti

Procjenjivanje borbene spremnosti 4.bLP/KL s nivoa KP OS BiH


Tim starješina Komande za podršku OS BiH sa timom starješina Komande logistike, 11.oktobra 2023.godine, na lokaciji „Božan Šimović“ Čapljina izvršio je procjenu borbene spremnosti 4. bataljona logistike podrške.

Cilj procjenjivanja bojeve spremnosti bio je utvrđivanje trenutnog stanja i borbene spremnosti kontrolisane jedinice, utvrđivanje eventualnih uzroka i stepena odstupanja zatečenog stanja borbene spremnosti u odnosu na propisane mjere i izvještaj o borbenoj spremnosti 4.bLP/KL za drugo polugodište 2023. godine, pružanje pomoći kontrolisanoj jedinici i predlaganje mjera da se kontrolisana jedinica dovede u potrebno stanje borbene spremnosti.

Nakon sagledavanja svih elemenata borbene spremnosti izvršena je analiza tokom koje su članovi tima za procjenu iznijeli svoja zapažanja.

9 FOTO GALERIJA