Vijesti

Posjeta delegacije Ambasade i Ministarstva odbrane Kraljevine Saudijske Arabije lokaciji LSM Kula


Na lokaciji skladišta Municije i MES Kula kod Mrkonjić Grada, dana 11. oktobra 2023.godine organizovan je prihvat delegacije Kraljevine Saudijske Arabije, sa ciljem sagledavanja podrške Kraljevine Saudijske Arabije u infrastrukturno unapređenje navedene lokacije, kao i potencijalnih budućih ulaganja u infrastrukturu kroz podršku Kraljevine Saudijske Arabije.

Delegaciju Ambasade i Ministarstva odbrane Kraljevine Saudijske Arabije predvodili su zamjenik ambasadora u BiH Nj.E. Ahmed el Muhaily i brigadni general Jusug bin Abdurrahman et-Tasan. Ispred MO i OS BiH, delegaciju Kraljevine Saudijske Arabije dočekali su: gospodin Dženan Redžo - pomoćnik ministra za politiku i planove, brigadir Rusmir Mrković - zamjenik komandanta KP OS BiH za resurse, brigadir Ernes Heleg – komandant Komande logistike, brigadir Boris Perišić - komandant Glavne logističke baze, brigadir Mensud Hebibović – predstvanik J4 ZŠ OS BiH i gospodin Mehmed Hrnjić - šef odsjeka za građevinu i infrastrukturu u MO BiH. Ispred UNDP misije u BiH ovoj aktivnsoti prisustvovao je gospodin Tarik Učanbarlić – Rukovodilac projekta EXPLODE. Nakon uvodnog pozdravnog govora od strane brigadira Mrkovića, informativni brifing i prezentaciju lokacije LSM Kula sa težištem na dosadašnja ulaganja kroz podršku mnogih partnerskih zemalja uključujući i Kraljevinu Saudijsku Arabiju, realizovao je brigadir Ernes Heleg, koji se u svom izlaganju, pored ostalog, zahvalio Kraljevini Saudijske Arabije na dosadašnjoj pomoći prema OS BiH u oblasti unapređenja infrastrukture i uslova skladištenja MiMES na lokacijama LSM Kula i LSM Krupa, u novčanoj vrijednosti od skoro 6.000.000 KM. Nakon informativnog brifinga uslijedili su bilateralni razgovori između delegacije MO i OS BiH i delegacije Kraljevine Saudijske Arabije, sa težištem na finalizaciju ranijeg dogovora o pomoći Kraljevine Saudijske Arabije u nabavci teretnih motornih vozila za prevoz municije za potrebe OS BiH, kao i o dodatnim potrebama za pomoć u unapređenju uslova skaldištenja Municije i MES u OS BiH. Članovi obje delegacije iskazali su zadovoljstvo visokim stepenom dobrih međusobnih odnosa između MO i OS BiH i Ministarstva odbrane Kraljevine Saudijske Arabije. Ključni rezultati ove posjete jesu konačan dogovor o implementaciji pomoći Kraljevine Saudijske Arabije prema OS BiH u nabavci teretnih vozila za prevoz Municije i MES u vrijednosti od 1.600.000 KM, te dodatna pomoć za unapređenje infrastrukture na LSM Kula u vrijednosti od od skoro 1.200.000 KM. Nakon informativnog brifinga i bilateralnih razgovora, uslijedio je obilazak lokacije LSM Kula i pokazivanje šta je do sada urađeno sa pomoći od strane Kraljevine Saudijske Arabije, a posjeta je završena zajedničkim ručkom na lokaciji LSM Kula i razmjenom prigodnih poklona između šefova delegacija.

9 FOTO GALERIJA