Vijesti

Realizacija „Napredni kurs logistike“ na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Na lokaciji ,,Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, 13. oktobra završen je „Napredni kurs logistike“ u organizaciji KL u periodu od 02.10. do 13.10.2023.godine.

Kurs je pohađalo 17 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. Za direktora/voditelja kursa određen je pukovnik Darko Jelić, Načelnik štaba Komande logistike koji je zvanično i otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj kursa, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Cilj kursa je obuka oficira u vještinama koje su potrebne za planiranje, organizaciju i realizaciju složenih zadataka u sistemu logističke podrške OS BiH u zemlji i izvan BiH. Nakon završenog kursa polaznicima kursa uručeni su certifikati, o završenom kursu, od strane Načelnika štaba pukovnika Darka Jelića.

15 FOTO GALERIJA