Vijesti

Logfas 23-2 “Logfas kurs za operater baze podataka“ na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, u vremenskom periodu od 23.10.2023. do 27.10.2023. godine, u organizaciji Centra za kontrolu kretanja u Komandi logistike, završen je „LOGFAS“ kurs za operatere baze podataka 23-2.

Kurs je pohađalo 13 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. Kurs se realizuje u potpuno opremljenom „LOGFAS“ kabinetu, pri čemu su polaznicima omogućene savremene metode prezentacija, instrukcija, praktičnog rada i rješavanja zadataka (vježbi) na računarima.

Komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg je zvanično otvorio kurs pri čemu je polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korišćenju  „LOGFAS“ softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH, te svim polaznicima zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Kurs ima za cilj obuku pripadnika OS BiH u korištenju „LOGFAS“  softverskog paketa, odnosno njegovog osnovnog dijela, a u cilju podrške u radu pripadnika OS BiH u organizovanju, kontroli i analiziranju podataka i potreba komandi i jedinica što uključuje i potrebe u planiranju, koordinaciji, analizi i realizaciji logističke podrške u konkretnim uslovima.

Nakon  završenog kursa, polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenom kursu pri čemu stiču kvalifikaciju „LOGFAS operater“.           

5 FOTO GALERIJA