Vijesti

Subregionalna kontrola naoružanja na lokaciji ”Tufo Buza”Visoko od strane Inspekcijskog tima Republike Srbije


U skladu sa Sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja, 01. novembra 2023.godine, na lokaciji „Tufo Buza“ u Visokom, koja je u nadležnosti Glavne logističke baze, Inspekcijski tim Republike Srbije, kojeg predvodi potpukovnik Srđan Trajković proveo je inspekciju naoružanja koja se provodi u skladu sa odredbama pomenutog sporazuma.

U pratnji Inspekcijskog tima Republike Srbije po subregionalnoj kontroli naoružanja je bila Prata ekipa OS BiH koju je predvodio major Mario Pranjković.

Pomenutoj inspekciji prisustvovali su gosti posmatrači iz OESS-a: pukovnik Leif Sverre Urke (Kraljevina Norveška) i glavni narednik Constantin Momoc (Rumunija) i OEBS-a: zastavnik Damjan Finc (R. Slovenija) i narednik I klase Summarpal Sohal (SAD).

Prihvat Inspekcijskog tima na lokaciji izvršio je lokalni Prateći tim iz sastava Glavne logističke baze kojeg je predvodio brigadir Boris Perišić komandant GLB i isti se stavio na raspolaganje Inspekcijskom timu Republike Srbije.

Nakon informativnog brifinga izvršena je inspekcija sredstava koja su predmet sporazuma kontrole, te je kroz izlazni brifing, nakon uručivanja poklona od strane voditelja Inspekcijskog tima kao znak prijateljstva, podrške i dobre saradnje okončana aktivnost.