Vijesti

Procjenjivanje borbene spremnosti 6.bLP/KL s nivoa KP OS BiH


Tim starješina Komande za podršku OS BiH, 07.novembra 2023.godine, na lokaciji kasarne „Kozara“ Banja Luka izvršio je procjenu borbene spremnosti 6. bataljona logistike podrške.

Cilj procjenjivanja borbene spremnosti bio je utvrđivanje trenutnog stanja i borbene spremnosti kontrolisane jedinice.Utvrđivanje eventualnih uzroka i stepena odstupanja zatečenog stanja borbene spremnosti u odnosu na propisane mjere i izvještaj o borbenoj spremnosti 6.bLP/KL, za prvo polugodište 2023. godine, te pružanje pomoći kontrolisanoj jedinici i predlaganje mjera da se kontrolisana jedinica dovede u potrebno stanje. Nakon sagledavanja svih elemenata borbene spremnosti izvršena je analiza tokom koje su članovi tima za procjenu iznijeli ocjenu i svoja zapažanja.

4 FOTO GALERIJA