Vijesti

Posjeta delegacije OSCE u BiH RzOU MiMES

RzOU MiMES (Municija i minsko-eksplozivna sredstva) u nadležnosti Glavne logističke baze, posjetio je novi šef OSCE u BiH viši vojno-politički oficir Bradley Shelton i gospodin Semin Numić, dana 13. novembra 2023. godine.

Cilj posjete je upoznavanje novog šefa OSCE u BiH višeg vojno-političkog oficira Bradley Shelton sa misijom  RzOU MiMES.

Informativni brifing sa ciljem upoznavanja novog šefa OSCE u BiH višeg vojno-političkog oficira Bradley Shelton o misiji RzOU MiMES održao je major Nemanja Lalović.

U sklopu posjete RzOU MiMES delegacija je obišla laboratoriju RzOU MiMES i objekat za privremeno skladištenje municije koje čeka proces demilitarizacije.

 

7 FOTO GALERIJA