Vijesti

Stručno specijalistička obuka XXIX klase vojnika


U jedinicama Komande logistike izvedene su stručno-specijalističke obuke novoprimljenih vojnika XXIX klase u periodu od 23.10. do 17.11.2023. godine.

U skladu sa GPO Komande logistike izvođene su sljedeće stručno-specijalističke obuke (SSO) u jedinicama KL stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika saobraćajne službe na lokaciji „Butila“ Sarajevo (GLB), stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika građevinske službe na lokaciji „Božan Šimović“ Čapljina (4.bLP), stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika tehničke službe na lokaciji VB „Dubrave“ Živinice (5.bLP), stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika intendantske službe, na lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo (8.bLP) i stručno-specijalistička obuka novoprimljenih vojnika sanitetske službe na lokaciji „Kozara“ Banjaluka (6.bLP).

 Sve jedinice su na vrijeme izvršile neophodne personalne i tehničke pripreme, za realizaciju stručno-specijalističkih obuka novoprimljenih vojnika.

Uslovi u kojima se nastava realizovala zadovoljavaju sve postavljene standarde, uz korištenje  namjenskih  naučno-nastavnih  sredstava. 

Obuka je realizovana shodno dostavljenom Planu za realizaciju SSO novoprimljenih vojnika i izvedene su sve predviđene nastavne teme.SSO je pohađalo 79 polaznika, a po završetku obuke svi polaznici su pristupili polaganju ispita koji  su uspješno položili.

 

9 FOTO GALERIJA