Vijesti

Održavanje 2. radionice LOGIS 2023


U periodu 28. do 30. novembra 2023. godine u skladu sa prijedlogom Plana bilateralne saradnje između MO BiH i MO Republike Austrije za 2023. godinu (aktivnost BiH14AUT) održava se 2. radionica LOGIS 2023.

Cilj održavanja 2. radionice LOGIS 2023 je obrada sljedećih tematskih cjelina: Analiza i popunjavanje tabele the LOGIS Core-Data-Table i Razvoj i modeliranje procesa snabdijevanja – metodološki okvir u skladu sa prijedlogom Plana bilateralne saradnje između MO BiH i MO Republike Austrije za 2023. godinu (aktivnost BiH14AUT) radi unapređenja rada organa logistike odgovornih za snadbijevanje, nabavke, ugovore i transport u procesu planiranja logističkih operacija.

Učesnici radionice su: brigadir Alexander Bauer, zamjenik direktora Divizije za upravljanje materijalnim sredstvima iz MO Republike Austrije, predstavnici NATO štaba Sarajevo, predstavnici MO BiH i predstavnici OS BiH.

 

8 FOTO GALERIJA