O KOID

Struktura i lokacije jedinica

Komanda za obuku i doktrinu stacionirana je na lokaciji kasarne „Travnik“ u Travniku. Komandu KOiD formacijski čine: LŠG, Štab, Odjeljenje obuke sa privremenom sekcijom za obuku iz oblasti skladištenja, čuvanja i održavanja MiMES, Odjeljene doktrine, zatim 6 (šest) centara kako slijedi:

- Centar za osnovnu obuku na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ Pazarić,

- Centar za profesionalni razvoj na lokaciji kasarne „Travnik“ u Travniku,

- Centar za borbenu obuku na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ Manjača Banja Luka,

- Centar za borbene simulacije na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ Manjača, Banja Luka,

- Centar za obuku za operacije podrške Miru, lokacija „Butmir“ Sarajevo,

- Centar za protuminsko djelovanje i uništavanje neekspoldiranih ubojnih sredstava    na lokaciji kasarne „Rajlovac“ Sarajevo.