O KOID

Kontakt

Kasarna „Travnik“ u Travniku,

ulica Aleja Konzula bb. Travnik 72270 BiH,

telefon +387 30 561-500 centrala,

fax 030 512-374

Oficir za kontakt:

Major Almir Delić,

PNŠ za CVS i ujedno oficir za odnose s javnošču,

telefon  030 561 592, lokal 15-92,

mob. 061 290 326,

e-mail dalmir398@gmail.com