U fokusu

Počeo Komandno-štabni kurs u Centru za profesionalni razvoj u Travniku


Komandno-štabni kurs /KŠK/ koji predstavlјa najviši nivo vojne edukacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine /OS BiH/, počeo je 21. januara 2019. godine u Centru za profesionalni razvoj /CPR/ u Travniku. Ovim je ozvaničen početak kurseva i obuka u CPR za 2019. godinu.

Ove godine KŠK će, tokom 24 sedmice, pohađati 38 pripadnika OS BiH. Kandidati koji uspješno završe kurs stiču uslove da budu raspoređeni na dužnosti batalјona-brigade.

U uvodnom obraćanju načelnik KŠK, pukovnik Vladimir Vavan, poželio je uspjeh polaznicima i istakao da očekuje maksimalnu angažovanost u nastavi i praktičnom radu.

Uz riječi dobrodošlice, komandant Komande za obuku i doktrinu /KOiD/ brigadir Slaven Blavicki naglasio je da očekuje od polaznika individualan rad i da kurs iskoriste za obnovu i sticanje novih znanja.

KŠK je do sada u 11 klasa završilo ukupno 374 oficira OS BiH.

3 FOTO GALERIJA