U fokusu

Posjeta komandanta NATO štaba Sarajevo Centru za osnovnu obuku


U radnoj posjeti Centaru za osnovnu obuku (COO) u kasarni “Zaim Imamović” Pazarić 17.09.2020. godine, boravio je komandant NATO štaba Sarajevu.

Nakon prijema na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ Pazarić brigadnog generala Edwardsa, od strane komandanta COO pukovnika Alem Kaplana prezentovan je informativni brifing o mjestu i ulozi Centra za osnovnu obuku u OS BiH. Nakon brifinga izvršen je obilazak lokacije te prisustvo realizaciji obuke 23. klase vojnika pri čemu su prezentovani pravci djelovanja u životu i radu na lokaciji sa naglaskom na procedurama i poduzetim operativnim mjerama na zaštiti personala i materijalnih sredstava od korona virusa tokom realizacije osnovne obuke.

Dodatno, tokom predmetne aktivnosti general Edwards je u nastavku svoje posjete izvršio obilazak lokalnog područja za obuku sa posebnim interesovanjem na lokalitet strelišta na kome se realizuje bojevo gađanje od strane pripadnika MO BiH i OS BiH te drugih eksternih korisnika.

Predmet posjete je dokaz da Oružane snage BiH u saradnji i partnerstvu sa NATO štabom u Sarajevu rade zajedno na dodatnom osposobljavanju potrebnih standarda u obuci i pripremi za ispunjenje misijskih zadataka.

Na kraju ove posjete komandant NATO štaba se zahvalio komandantu COO pukovniku Kaplanu na dobrodošlici, prezentiranim informacijama te izrazio zadovoljstvo poduzetim mjerama i naporima za stvaranje uslova za što bolji život i rad kandidata na obuci.

Pukovnik Alem Kaplan se zahvalio generalu Edwardsu na dosadašnjoj saradnji te logističkoj podršci kao i drugim segmentima saradnje, u želji da se ovakav vid  saradnje na obostrano zadovoljstvo nastavi  i u narednom periodu.

8 FOTO GALERIJA