Vijesti

Posjeta pomoćnika Ministra odbrane BiH mr. Redžo Dženana , Centru za osnovnu obuku (COO)/KOiD


Dana 22 novembra 2021. godine, u radnoj posjeti Centru za osnovnu obuku (COO) u kasarni “Zaim Imamović” Pazarić, boravili su pomoćnik Ministra odbrane BiH mr. Redžo Dženan, te viši stručni saradnik za edukaciju i školovanje gospođa Sonja –Jezdić-Madžgalj.

Predmet posjete je bio sagledavanje stanja te izrade prijedloga za stvaranje boljih uslova života i rada u COO. Uz prisustvo ključnog personala, komandant COO pukovnik Alem Kaplan je prezentovao brifing Timu MO BiH koji je oslikao stanje u centru po pitanju uslova života i rada, stanju opreme, snabdjevanju, obuci te drugim bitnim činjenicama neophodnim za nesmetano funkcionisanje u COO.

Nakon informativnog brifinga izvršen je obilazak i sagledavanje stanja kapaciteta na lokaciji te sagledavanja stanja objekata i prostorija shodno iskazanim prioritetima za infrastrukturnim radovima koji bi omogućili bolje uslove za smještaj i rad. Shodno epidemiološkoj situaciji preduzete su mjere u skladu sa propisanim procedurama  na zaštiti personala i materijalnih sredstava od korona virusa COVID-19.

8 FOTO GALERIJA