Vijesti

U Centru za profesionalni razvoj u Travniku završen Kurs komandira četa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine


U Centru za profesionalni razvoj (CPR) u Travniku 23.12.2021. godine uspješno je završen Kurs komandira četa za 20 polaznika iz više jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Svečanoj ceremoniji završetka Kursa komandira četa prisustvovali su pukovnik Slobodan Simić – načelnik štaba Komande za obuku i doktrinu, pukovnik Dževad Selimović - načelnik Odjeljenja vojnih kurseva i pukovnik Nenad Vujinović – načelnik Odjela oficirskih kurseva Centra za profesionalni razvoj.

Kurs je trajao 9 sedmica, a realizacija nastave se izvodila kombinacijom klasične metode i metode učenja na daljinu preko On line platforme Baadli.  

Najuspješniji polaznik ove klase Kursa za komandire četa bio je poručnik Emkić Igor.

Misija Kursa za komandire četa je obučiti polaznike da samostalno komanduju i rukovode četom, kako u borbi tako i u mirnodopskim uslovima u skladu sa važećim doktrinarnim publikacijama, te ih obučiti planiranju i upravljanjem procesom obuke u četi sa ciljem podizanja nivoa borbene spremnosti čete, a samim tim i viših jedinica i OS BiH u cjelini.

Na kursu se obrađuju teme: vojno vođenje, sistem upravljanja obukom, opšti predmeti, vojna topografija, fizička obuka, operacije i administracija.

6 FOTO GALERIJA