Vijesti

Kurs grčkog jezika - I nivo


Dana 31.12.2021. godine uvodnim obraćanjem načelnika Kursa grčkog jezika majora Dragana Cvijanovića označen je uspješno završetak 15. klase polaznika kursa grčkog jezika prvi nivo.

Tom prilikom, major Cvijanović je iskazao lično zadovoljstvo na profesionalizmu, trudu i zalaganju polaznika, uzevši u obzir okolnosti u kojima se izvodila nastava.

Prisutnima se obratio i predstavnik pretpostavljene komande CPR-a major Vinčić Predrag istakavši da učenje grčkog jezika otvara vrata za buduća lična i karijerna usavršavanja.

Kurs je uspješno završilo dvanaest polaznika.

2 FOTO GALERIJA