Vijesti

Završetak Kursa turskog jezika – osnovni nivo


Dana 31.12.2021. godine u Odjeljenju stranih jezika CPR u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu završen je Kurs turskog jezika – osnovni nivo (klasa XII/21-II) koji je trajao 16 sedmica i realizovan je u periodu od 13.09. do 31.12.2021. godine.

Kurs je pohađalo i uspješno završilo 14 polaznika. Voditelj KTJ, major Nesib Čakić je istakao da je ovo vanredna klasa kursa koja je uvedena zbog potrebe za upućivanjem pripadnika OS BiH na dalja usavršavanja u posebnim specijalističkim službama i rodovima, a komandant CPR brigadir Hazrudin Hasagić je polaznicima naglasio važnost učenja stranih jezika pripadnika OS BiH na njihovom putu izgradnje jednih modernih i sposobnih OS naše zemlje koje će moći odgovoriti svim budućim izazovima.

Uvjerenja o završetku kursa polaznicima je uručio komandant CPR brigadir Hazrudin Hasagić, načelnik OSJ CPR pukovnik Vahid Podžić i profesorice turskog jezika Dr. Turkan Topču i Dr. Melike Ulučaj, koje su na kursu bile angažovane kao spoljni predavači.

Najbolja polaznica kursa je OR1 Amila Šarić, pripadnica 5.blp OS BiH. Svi polaznici kursa će biti upućeni na napredni nivo koji započinje u februaru 2022. godine.

2 FOTO GALERIJA