Vijesti

Početak Naprednog podoficirskog kursa Oružanih snaga Bosne Hercegovine


Realizacija Godišnjeg plana obuke za 2022.godinu u Centru za profesionalni razvoj (CPR) u Travniku počela je 17.01.2022.godine otvaranjem Naprednog podoficirskog kursa (NPK) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Svečanoj ceremoniji početka Naprednog podoficirskog kursa prisustvovali su brigadir Slaven Blavicki komandant Komande za obuku i doktrinu, pukovnik Željko Badrov načelnik štaba CPR-a, major Alman Kasumović načelnik Odjeljenja vojnih kurseva i zastavnik I klase Igor Kosić glavni podoficir CPR-a. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine na početku Naprednog podoficirskog kursa uvodnim riječima prisutnima se obratio zastavnik I klase Marić Marinko koji je zaželio dobrodošlicu polaznicima kursa i iznio osnovne napomene o ovoj vrsti kursa.

Polaznicima NPK u ime komandanta Centra za profesionalni razvoj brigadira Hazrudina Hasagića obratio se pukovnik Željko Badrov načelnik štaba CPR-a koji je zaželio dobrodošlicu svim polaznicima, te naglasio da će polaznici na ovome kursu moći osvježiti svoja znaja, usvojiti nova i nakon povratka u matične jedinice primjeniti ista.

Prisutnima se obratio brigadir Slaven Blavicki koji je polaznicima zaželio ugodan boravak na lokaciji kasarne “Travnik”, napomenuo na poštivanje svih propisanih mjera protiv COVID-a 19 te istakao značaj ovoga kursa u profesionalnoj karijeri podoficira. Obuka na naprednom podoficirskom kursu fokusirana je na liderske sposobnosti narednika u vodu. Tokom trajanja kursa svaki polaznik se stavlja u različite situacije vojnog vođenja i procjenjuje se njegova sposobnost da vodi druge.

Napominjemo da je ovo nastavak uspješne realizacije Naprednog podoficirskog kursa na kojem će biti implementirani rezultati posjete ekspertnog tima NATO-a za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane (Defence education enhancement programme DEEP), koji je nakon predstavljanja SAT-a (sistemskog pristupa obuci) doveo do unapređenja  tematskih planova i programa instrukcija navedenog kursa, te uskladio tematske planove sa NATO direktivom 075-007 i CCDII (Course Control Document).

12 FOTO GALERIJA