Vijesti

Svečana ceremonija završetka 29.klase vojnika u COO Pazarić


U Centru za osnovnu obuku u Pazariću, dana 22.09.2023.godine održana je ceremonija povodom završetka Osnovne vojničke obuke 29. klase. Komandant Centra za osnovnu obuku pukovnik Alem Kaplan u svom obraćanju je posebno naglasio da ga ova ceremonija ispunjava i čini ponosnim kada vidi u stroju ovoliko mladih ljudi koji su donijeli odluku da pristiupe OS BiH i bude njihov životni put.

Ulaganje u mlade ljude i ljudske resurse od presudne je važnosti u razvoju i uspjehu OS BiH, a odbrambeni sistem BiH je danas bogatiji za 261 pripadnika od čega 39 osoba ženskog spola. Posebno je naglasio da Centar za osnovnu obuku ima privilegiju ali i obavezu da realizuje osnovnu vojnu obuku i prvi utiče na kandidate kako bi njihov vrijednosni sistem postao kompatibilan sa vrijednostima OS BiH. Na kraju im je čestitao završetak osnovne vojničke obuke i prijem u PVS.

Načelnik zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Senad Mašović se obratio u povodu završetka obuke 29.klase kandidata i kandidatkinja na osnovnoj vojničkoj obuci prijemu u profesionalnu službu Oružanih snaga BiH. Naglasio je da obučenost i spremnost da svi izvršavamo naše zadatke i dodijeljene misije kako u Bosni i Hercegovini tako i širom svijeta s ciljem uspostave i očuvanja mira u svijetu, pomoć civilnim strukturama u odgovorima na krizne situacije i elementarne nepogode. Naglasio je da imamo mnogo primjera na koje trebamo biti ponosni, ali u isto vrijeme nas obavezuje da budemo još bolji u podizanju kvaliteta obuke kako bi bilo spremniji i efikasniji. Posebno je istakao da ga ohrabruje činjenica sve većeg interes mladih obrazovanih ljudi za vojni poziv, a upravo je Centar za osnovnu obuku predstavlja ulazna vrata u OS BIH a koja znači tranziciji iz civilnog u vojni život.

Posebno je apostrofirao da su Oružane snage kroz vojni angažman kako na unurtrašnjem tako i na međunarodnom planu najbolji ambasadori države Bosne i Hercegovine i promocije njenih interesa. Rekao je da je vojni poziv najteži ali i najljapši, zbog osjećaja pripadnosti i odgovornosti prema domovini Bosni i Hercegovini. Na kraju je reakao da budu dostojanstveni što nose uniformu OS BiH i da profesionalno izvršavaju svoje obaveze. Čestitao je na položenoj svečanoj zakletvi i kojom su se obavezali na poštivanja Ustava i Zakona Bosne I Hercegovine. Na samom kraju svečanosti obratio se i Ministar odbrane Bosne i Hercegovine gospodin Zukan Helez koji je izrazio zadovoljstvo što je danas na ovoj svečanosti i polaganja zakletve 29.klase kandidata na obuci za vojnike.

Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju odgovornosti na državnom nivou shodno Zakonu o odbrani BiH, i moraju biti spremne da daju brz adekvatan odgovor na sve prijetnje koje mogu ugroziti opstojnost države Bosne i Hercegovine i njenih građana, a preduslov svega su dobro obučene i opremljene Oružane snage. Naglasio je da su od dana osnivanja do danas OS BiH se razvile u prepoznatljivu vojnu snagu u regiji i određenim aspektima u svijetu , što nas čini ponosnim, ujedno stvara i obavezu odgovornosti da ih još više unapređujemo. Naglasio je da je predložio Vijeću ministara BiH još veći budžet Ministarstva odbrane BiH u odnosu na raniji period radi realizacije projekata modernizacije Oružanih snaga BiH i reakao je da je cilj unaprijediti kapacitete Centra a koji predstavlja ulaznu kapiju u Oružane snage i već u narednim danima počinju radovi na uspostavljanju modernog sistema grijanja zahvaljujući donaciji našin partnera u vladi S.R.Njemačke kojim se prilikom istima zahvalio.

Čestitao je kandidatima na uspješno završenoj obuci da su OS BiH institucija čije djelovanje je u interesu svih bh. građana, na cijeloj teritoriji, kao i izvan granica s ciljem izgradnje doprinosa miru i sigurnosti u svijetu. Izrazio je vjeru i očekivanje da će vojnici svojim znanjem, spososbnostima i vještinama koje su stekli tokom obuke primijeniti u izvršavanju zadataka, kako u BiH tako i van zemlje. Takođe je naglasio je da budu profesionalci, da grade lični integritet i institucije čiji su pripadnici, štite ugled pripadnika OS BiH, poštuju Etički kodeks i budu dobri ljudi. Naglasio je vojnicija da je vojni poziv jedan od najtežih, ali i najčasnijih zadataka i naglasio je da nema ništa veće ni plemenitije nego služiti svojoj domovini.

Na kraju je još jednom čestitao uspješno završenu obuku, a posebno čestitao vojnikinjama i naglašavam da je u ovoj klasi 39 žena. Zahvalio se svim instruktorima, oficirima, podoficirima kao i ostalim pripadnicima Centra za osnovnu obuku na čelu sa pukovnikom Alemom Kaplanom koji su svoja znanja i iskustva prenosili na ove mlade vojnike. Na svečanoj ceremoniji uručena je pohvala za proglašenog najboljeg vojnika 29 klase, vojnik Ramiz Novalić, a pohvalu je uručio načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Senad Mašović.

8 FOTO GALERIJA