Vijesti

Ozvaničen početak vježbe “Dinamičan odgovor 23“


Dana 23.09.2023. godine izvršeno je postrojavanje Direktorijata vježbe „Dinamičan odgovor 23“ u kasarni ,,Mika Bosnić’’ Manjača. Smotru direktorijata izvršio je Direktor vježbe, brigadir Slaven Blavicki, koji se obratio prisutnima i ukazao na zadatke koje direktorijat treba realizovati u okviru vježbe ,,DO 23-6/5”.

Uručenjem OPLAN/OPNAR-a divizije brigadama PTA, Direktor vježbe proglasio je STARTEX čime je zvanično počela realizacija operativnog provođenja vježbe ,,DO 23-6/5” u kasarni ,,Mika Bosnić’’ i na GPO OS BiH Manjača, planirana da se operativno provede u periodu od 23 - 29.09.2023. godine.

U okviru vježbe vanjskog ocjenjivanja ,,DO 23-6/5” izvršiće se implementacija novog koncepta institucionalnog vanjskog ocjenjivanja operativnih sposobnosti, komandi i jedinica OS BiH po OCC E&F konceptu, koja će se primjenjivati u budućim ocjenjivanjima, a u cilju dostizanja stepena interoperabilnosti sa NATO standardima.

11 FOTO GALERIJA