O KUP

Misija

Komanda za upravljanje personalom OS BiH primjenjuje zakone, politike, pravilnike i procedure iz područja sistema upravljanja personalom, radi pune personalne i pravne podrške komandama i jedinicama OS BiH u izvršenju njihovih misija.

Lista osnovnih zadataka misije KUP OS BiH (LOZM)

•          Upravlja glavnom evidencijom personala u OS BiH

•          Učestvuje u procesu praćenja jačine i  spremnosti personala u OS BiH

•          Primjenjuje propise iz područja upravljanja karijerom u OS BiH

•          Sprovodi procese ocjenjivanja rada vojnih osoba (prijem, kontrola, ovjera i evidentiranje ocjena, nadgledanje procesa)

•          Učestvuje u procesu klasifikacije vojnih osoba

•          Sprovodi procese iz oblasti profesionalnog razvoja (unapređenje, školovanje i usavršavanje)

•          Pruža stručnu podršku komandama i jedinicama OS BiH u području personalnih i pravnih pitanja

•          Vrši regrutovanje radi popune upražnjenih formacijskih  mjesta

•          Sprovodi proces tranzicije vojnih osoba

•          Osigurava uredno penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje pripadnika OS BiH

•          Daje doprinos u pripremi i realizaciji operacija podrške miru

•          Izrađuje vojne legitimacije za pripadnike OS BiH

•          Pruža podršku u vezi sa mentalnim zdravljem i psiho-socijalnom asistencijom komandama i jedinicama OS BiH

•          Realizuje stručno-specijalističku obuku iz područja pravne službe novoprimljenih pripadnika OS BiH

•          Osigurava obučenost i osposobljenost pripadnika komande za obavljanje formacijskih dužnosti