O KUP

Ključni personal

Milan Radojčić  - Komandant KUP OS BiH 

 

Lični podaci:

Rođen: 06.10.1966. godine, Kostajnica

Bračni status: oženjen, dvoje djece.

 

Obrazovanje/edukacija:

1985.g.  – Opšta srednja vojna škola

1989.g. – Vojna akademija KoV, smjer pješadija

2000.g. – Komandno-štabna škola, Beograd.

 

Kretanje kroz službu:

1989-1991 – komandir voda;

1991-1992 – komandir pješadijske čete;

1992-1995 – Komandant pješadijskog bataljona;

1995-1999 – Načelnik štaba pješadijske brigade;

2000-2005 – Komandant pješadijske brigade;

2005-2007 – Načelnik odjeljenja u diviziji;

2007-2009 – Komandant pješadijskog bataljona;

2009-2018 - Pomoćnik NŠ za personalne poslove;

2018-2021-  Komandant 3. Pješadijskog (Republika Srpska) puka;

2021-        - Komandant Komande za upravljanje personalom OS BiH.

Unapređenja/Napredovanja u službi:

1989 – potporučnik,

1990 – poručnik,

1992 – kapetan,

1994 – kapetan 1. klase,

1998 – major,

2002 – potpukovnik,

2018 – brigadir