O KP OS BIH

Historijat

U procesu reforme odbrambenog sistema i formiranja jedinstvenih Oružanih snaga BiH, u maju 2007. godine formirana je komanda Komande za podršku OS BiH, sa razmještajem na lokaciji “Kozara” Banja Luka.

Komanda za podršku u svojoj strukturi ima:

Komandu KP OS BiH, razmještena na lokaciji kasarne “Kozara” Banja Luka

Komandu za upravljanje personalom (formirana u maju 2007. godine)

Komandu logistike (formirana u oktobru 2007. godine))

Komandu za obuku i doktrinu (formirana u oktobru 2007. godine)

Od 2013. godine u strukturu Komande za obuku i doktrinu uvršten je Centar za obuku za operacije podrške miru (COOPM), a od 01.04.2016. godine i Centar za protivminsko djelovanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Komandanti KP OS BiH:

generalmajor Dragan Vuković, od 2007. godine do 2009, godine

generalmajor Mirsad Gutić, od 2009. godine do 2013. godine

generalmajor Husein Tursunović, od 2013. do 2018. godine

generalmajo Marko Stojčić, od 2018.-