Vijesti

Realizacija KTP MiMES na LSM „Car Dušan“ Rudo


Pregled ispravnosti MiMES koji se nalazi u skladištima u LSM „Car Dušan“ Rudo.

Na LSM „Car Dušan“ Rudo,u nadležnosti 4.bLP/KL u perodu 7. avgust do 25. avgust 2023. godine, realizuje se KTP MiMES. KTP se vrši nad svim sredstvima koja se nalaze u skladištima LSM „Car Dušan“ Rudo. Inspekciju vrše pripadnici (inspektori) iz sastava GLB/KL: OR-8 Turuntaš Nebojša, OR-3 Ribar Nedeljko. Pripadnici 4.bLP pridodati su za manipulativne radove tokom realizacije KTP MiMES. Iz sastava 4.bLP je sanitetski tim koji podržava realizaciju KTP MiMES.

6 FOTO GALERIJA