Vijesti

Realizacija KTP MiMES na LSM „Krupa“ Hadžići


Pregled ispravnosti MiMES koji se nalazi u skladištima u LSM „Krupa“ Hadžići.

Na LSM „Krupa“ Hadžići,u nadležnosti GLB/KL u perodu 3. 7. 2023. godine do

8. 9. 2023. godine, realizuje se KTP MiMES.

KTP se vrši nad svim sredstvima koja se nalaze u skladištima

LSM „Krupa“ Hadžići.

Inspekciju vrše pripadnici (inspektori) iz sastava GLB/KL: OR-6

Mehmed Korenić i OR-7 Hadžić Edin,

Pripadnici 8.bLP pridodati su za manipulativne radove tokom

realizacije KTP MiMES.

Iz sastava GLB je sanitetski tim koji podržava realizaciju KTP

MiMES.

4 FOTO GALERIJA