Vojni portal

Pripadnici sanitetske čete 4. bLP pružili pomoć povrijeđenim licima u saobraćajnoj nesreći


Medicinski tim Sanitetske čete 4. bLP Komande logistike, vraćajući se sa uspješno izvršenog zadatka u bazu, kasarna „Božan Šimović“ Čaplјina, 16. jula 2019. godine, pružio je pomoć povrijeđenim licima u saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu Glamoč–Livno u mjestu Kablići (6 km od Livna).

U saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva civilna motorna vozila pri čemu je povrijeđeno pet civilnih lica, četiri odrasla muškarca i jedna djevojčica.

Medicinski tim sanitetske čete 4. bLP, odmah je pristupio pružanju prve pomoći povređenim do dolaska medicinskog tima iz bolnice u Livnu.  

Nakon toga, tri lakše povrijeđena lica su prevežena vojnim sanitetskim vozilom do bolnice u Livnu, dok su jedno teže i jedno lakše povrijeđeno lice, preveženi civilnim sanitetskim vozilom, u pratnji vojnog medicinskog tehničara i medicinskog tima iz bolnice u Livnu.

U toku prevoženja i zbrinjavanja teže povređenog lica došlo je do prestanka rada srca te je izvršena reanimacija.