Vojni portal

Realizacija plana nabavke i namjenski utrošak odobrenih novčanih sredstava do kraja tekuće godine

U prostorijama Komande logistike dana 06. oktobra 2022. godine održan je radno- konsultativni sastanak po temi „ Što veći postotak realizacije plana nabavke i namjenski utrošak odobrenih novčanih sredstava do kraja tekuće godine“ sa težištem na klase zaliha I, II, III i VI. Radno- konsultativni sastanak se održava radi usaglašavanja dinamičkog plana realizacije nabavki i namjenski utrošak odobrenih novčanih sredstava do kraja tekuće godine da bi se stekli preduslovi za što veći postotak realizacije istih. Sastanku prisustvuju predstavnici ZŠ OS BiH, KP OS BiH i Komande logistike.

5 FOTO GALERIJA