Kontakt
Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Adresa:
Bistrik 5
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-pošta: info@js.mod.gov.ba

Telefon:
+387 33 28 58 00

Fax:
+387 33 28 58 29 


Oficir za odnose s javnošću ZŠ OS BiH:
+387 33 28 58 15
+387 33 28 58 17

Аdministrator internet stranice:
+387 33 28 59 77