Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Generalni inspektor MO BiH posjetio 4.pbr

 • Picture 1

  Komandant EUFOR-a u BiH boravio je u posjeti komandantu 5.pbr

 • Picture 2

  Komandant NATO Štaba u Sarajevu, u posjeti komandantu 5.pbr OS BiH

 • Picture 3

  Posjeta pomoćnika Ministra odbrane BiH mr. Redžo Dženana , Centru za osnovnu obuku (COO)/KOiD

 • Picture 4

  Pripadnica Centra za osnovnu obuku u Pazariću, poručnik Nedžmina Dervišević proglašena je za najboljeg stranog polaznika na Logistics Captains Career Course, u Virginiji, SAD

 • Picture 5

  Obuka 3.voda za intervencije iz sastava Čete za obezbjeđenje i intervencije/bVP/brTP OS BiH

 • Picture 6

  Otvaranje kursa za razvoj vođa u 5. pbr OS BiH

 • Picture 7

  Godišnja analiza obuke u 4.pbr Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 • Picture 8

  Oproštajna posjeta zamjenika komandanta NATO štaba Sarajevo Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH

 • Picture 9

  Posjeta Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH 4.pješadijskoj brigadi OS BiH

 • Picture 10

  Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović primio u oproštajnu posjetu komandanta NATO štaba Sarajevo

 • Picture 11

  Dodijela bezkontaktnih infracrvenih termometara TM A77